Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-11-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34300-VII-30".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-11-18
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Veldman en Oosenbrug over bundelen van de middelen voor de digitale infrastructuur
Dossiernummer 34300-VII
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2016
Identifier kst-34300-VII-30
Indiener H.S. Veldman
Indiener R.F.A. Oosenbrug
Ondernummer 30
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-11-20
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2016; Motie; Motie van de leden Veldman en Oosenbrug over bundelen van de middelen voor de digitale infrastructuur
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2015-2016