Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-10-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34300-58".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-10-01
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Grashoff en Merkies over de effecten van een stapsgewijze verhoging van de energiebelasting voor grootverbruikers
Dossiernummer 34300
Dossiertitel Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën
Identifier kst-34300-58
Indiener H.J. Grashoff
Indiener A.Z. Merkies
Ondernummer 58
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-10-02
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Motie; Motie van de leden Grashoff en Merkies over de effecten van een stapsgewijze verhoging van de energiebelasting voor grootverbruikers
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2015-2016