Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-03-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34267-4".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Groot over informatie- en adviesrecht van de ondernemingsraad over de beloningsstructuur
Dossiernummer 34267
Dossiertitel Initiatiefnota van de leden Nijboer en Groot over private equity: einde aan de excessen
Identifier kst-34267-4
Indiener V.A. Groot
Ondernummer 4
Onderwerp Economie | Ondernemen
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-03-23
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Initiatiefnota van de leden Nijboer en Groot over private equity: einde aan de excessen; Motie; Motie van het lid Groot over informatie- en adviesrecht van de ondernemingsraad over de beloningsstructuur
Uitgiftedatum 2016-03-21
Vergaderjaar 2015-2016