Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-12-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34252-20".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-960828
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Voortgang van enkele onderling samenhangende onderwerpen op het terrein van aanbesteden: de stand van zaken van de uitwerking van maatregelen ter versterking van de rechtsbescherming bij aanbesteden en de stand van zaken van het vervolgprogramma Beter Aanbesteden
Dossiernummer 34252
Dossiertitel Evaluatie Aanbestedingswet 2012
Identifier kst-34252-20
Indiener M.C.G. Keijzer
Ondernummer 20
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-12-15
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Evaluatie Aanbestedingswet 2012; Brief regering; Voortgang van enkele onderling samenhangende onderwerpen op het terrein van aanbesteden: de stand van zaken van de uitwerking van maatregelen ter versterking van de rechtsbescherming bij aanbesteden en de stand van zaken van het vervolgprogramma Beter Aanbesteden
Uitgiftedatum 2020-12-03
Vergaderjaar 2020-2021