Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-02-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34251-57".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Jasper Van Dijk over een landelijke adviescommissie democratisering
Dossiernummer 34251
Dossiertitel Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen
Identifier kst-34251-57
Indiener J.J. (Jasper) van Dijk
Ondernummer 57
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-02-04
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen; Motie; Motie van het lid Jasper Van Dijk over een landelijke adviescommissie democratisering
Uitgiftedatum 2016-02-03
Vergaderjaar 2015-2016