Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-11-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34242-7".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Yücel c.s. over de verdeelsystematiek vanaf 2017
Dossiernummer 34242
Dossiertitel Evaluatie Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE)
Identifier kst-34242-7
Indiener K. Yücel
Indiener T.E. Siderius
Indiener M.R.J. Rog
Indiener P.H. van Meenen
Ondernummer 7
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-11-19
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Evaluatie Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE) ; Motie; Motie van het lid Yücel c.s. over de verdeelsystematiek vanaf 2017
Uitgiftedatum 2015-11-18
Vergaderjaar 2015-2016