Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-11-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34242-7".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-11-18
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Yücel c.s. over de verdeelsystematiek vanaf 2017
Dossiernummer 34242
Dossiertitel Evaluatie Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE)
Identifier kst-34242-7
Indiener K. Yücel
Indiener T.E. Siderius
Indiener M.R.J. Rog
Indiener P.H. van Meenen
Ondernummer 7
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-11-19
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Evaluatie Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE) ; Motie; Motie van het lid Yücel c.s. over de verdeelsystematiek vanaf 2017
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2015-2016