Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-02-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34233-54".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-02-09
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Voortman over versterking van de positie van budgethouders
Dossiernummer 34233
Dossiertitel Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb
Identifier kst-34233-54
Indiener L.G.J. Voortman
Ondernummer 54
Onderwerp Zorg en gezondheid | Verzekeringen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-02-10
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb; Motie; Motie van het lid Voortman over versterking van de positie van budgethouders
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2015-2016