Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-02-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34233-41".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van de leden Potters en Otwin van Dijk waarmee de voorwaarden voor een zvw-pgb bij AMvB worden vastgesteld
Dossiernummer 34233
Dossiertitel Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb
Identifier kst-34233-41
Indiener S.C.C.M. Potters
Indiener O.E.T. (Otwin) van Dijk
Ondernummer 41
Onderwerp Zorg en gezondheid | Verzekeringen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-02-10
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Amendement
Taal nl
Titel Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb; Amendement; Amendement van de leden Potters en Otwin van Dijk waarmee de voorwaarden voor een zvw-pgb bij AMvB worden vastgesteld
Uitgiftedatum 2016-02-09
Vergaderjaar 2015-2016