Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-01-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34228-11".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-01-13
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Bashir over daling van de woonlasten bij een energieprestatievergoeding
Dossiernummer 34228
Dossiertitel Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een energieprestatievergoeding overeen te komen
Identifier kst-34228-11
Indiener F. Bashir
Ondernummer 11
Onderwerp Huisvesting | Huren en verhuren
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-01-14
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een energieprestatievergoeding overeen te komen ; Motie; Motie van het lid Bashir over daling van de woonlasten bij een energieprestatievergoeding
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2015-2016