34 228 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een energieprestatievergoeding overeen te komen

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID BASHIR

Voorgesteld 13 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een financiële prikkel voor de huurder gewenst is om verduurzaming door middel van energieneutrale woningen een echte impuls te geven;

verzoekt de regering om, te stimuleren dat de woonlasten van huurders dalen wanneer er een energieprestatievergoeding wordt gevraagd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir

Naar boven