Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-08-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34200-VI-14".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Oskam en Berndsen-Jansen over het geactualiseerde rapport over de haalbaarheid van de bezuinigingen bij het OM
Dossiernummer 34200-VI
Dossiertitel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014
Identifier kst-34200-VI-14
Indiener P. Oskam
Indiener M.A. Berndsen-Jansen
Ondernummer 14
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-08-03
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014; Motie; Motie van de leden Oskam en Berndsen-Jansen over het geactualiseerde rapport over de haalbaarheid van de bezuinigingen bij het OM
Uitgiftedatum 2015-06-18
Vergaderjaar 2014-2015