Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-05-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34200-V-2".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-513351
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-05-20
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)
Dossiernummer 34200-V
Dossiertitel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2014
Identifier kst-34200-V-2
Indiener S.J. Stuiveling
Ondernummer 2
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-05-20
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2014; Brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2014-2015