Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-05-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34200-2".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-513409
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Aanbieding van het rapport Staat van de rijksverantwoording 2014
Dossiernummer 34200
Dossiertitel Financieel jaarverslag van het Rijk 2014
Identifier kst-34200-2
Indiener S.J. Stuiveling
Ondernummer 2
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-05-20
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Financieel jaarverslag van het Rijk 2014; Brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Staat van de rijksverantwoording 2014
Uitgiftedatum 2015-05-20
Vergaderjaar 2014-2015