Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-12-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34193-10".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2019-12-02
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Reactie op het verzoek van het lid Kuik, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 november 2019, over de uitzending van Undercover in Nederland over misstanden in de prostitutie
Dossiernummer 34193
Dossiertitel Evaluatie Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche
Identifier kst-34193-10
Indiener A. Broekers-Knol
Ondernummer 10
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-12-05
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Evaluatie Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Kuik, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 november 2019, over de uitzending van Undercover in Nederland over misstanden in de prostitutie
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2019-2020