Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-09-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34189-17".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-09-09
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Visser en Hoogland over treffen van voorbereidingen voor het beëindigen van de tolinning
Dossiernummer 34189
Dossiertitel Regels over het tijdelijk heffen van tol voor de gedeeltelijke bekostiging van de verbinding tussen de A15 bij Rozenburg en de A20 tussen Maassluis en Vlaardingen en de verbinding van de A15 tussen knooppunt Valburg en de A12 bij Zevenaar (Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15)
Identifier kst-34189-17
Indiener B. Visser
Indiener D. Hoogland
Ondernummer 17
Onderwerp Verkeer | Weg
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-09-10
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Regels over het tijdelijk heffen van tol voor de gedeeltelijke bekostiging van de verbinding tussen de A15 bij Rozenburg en de A20 tussen Maassluis en Vlaardingen en de verbinding van de A15 tussen knooppunt Valburg en de A12 bij Zevenaar (Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15); Motie; Motie van de leden Visser en Hoogland over treffen van voorbereidingen voor het beëindigen van de tolinning
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2014-2015