Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-11-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34182-26".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Sienot c.s. over een rijscholenregister
Dossiernummer 34182
Dossiertitel Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)
Identifier kst-34182-26
Indiener M.F. Sienot
Indiener M.R.H.M. von Martels
Indiener C. Laçin
Indiener R.R. van Aalst
Ondernummer 26
Onderwerp Verkeer | Weg
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-11-22
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen); Motie; Motie van het lid Sienot c.s. over een rijscholenregister
Uitgiftedatum 2018-11-21
Vergaderjaar 2018-2019