Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834104 nr. 218

34 104 Langdurige zorg

25 424 Geestelijke gezondheidszorg

Nr. 218 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 april 2018

Tijdens het Algemeen Overleg Wlz/PGB/toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten van 28 maart 2018 heb ik toegezegd u te informeren over de onderzoeken ten behoeve van het wetsvoorstel «toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis.» Met deze brief informeer ik u hierover.

In het kader van de voorbereiding van dit wetsvoorstel vinden de volgende onderzoeken plaats:

  • 1. Onderzoek naar zorgprofielen voor de groep cliënten die toegang krijgt tot de Wlz. Dit onderzoek door Bureau HHM is in mei 2018 gereed;

  • 2. Tarievenonderzoek Beschermd Wonen bij gemeenten. Dit onderzoek door Bureau HHM wordt in april afgerond;

  • 3. Nadere duiding en controle van de aangeleverde gegevens in het eerdere onderzoek naar het aantal cliënten, dat naar verwachting naar de Wlz zal overgaan vanuit de Wmo 2015. Deze duiding is gericht op draagvlak bij gemeenten voor de uiteindelijke inschatting van het aantal cliënten dat overgaat naar de Wlz. Dit onderzoek door Bureau HHM is in april 2018 gereed; en

  • 4. Onderzoek naar de tarieven van de zorgzwaartepakketten door de NZa. Dit onderzoek wordt naar verwachting eind 2018 afgerond.

Ik heb tevens toegezegd de Kamer voor de zomer te informeren over de effecten van het wetsvoorstel. Met die brief zal ik u ook informeren over de uitkomsten van de eerste drie genoemde onderzoeken. Over het tarievenonderzoek door de NZa verwacht ik u begin 2019 te kunnen informeren.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis