Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-01-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34091-18".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Van Tongeren en Swinkels over versterking van de maatschappelijke positie van sekswerkers
Dossiernummer 34091
Dossiertitel Voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel)
Identifier kst-34091-18
Indiener L. van Tongeren
Indiener J.C.M. Swinkels
Ondernummer 18
Onderwerp Migratie en integratie | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-01-15
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel); Motie; Motie van de leden Van Tongeren en Swinkels over versterking van de maatschappelijke positie van sekswerkers
Uitgiftedatum 2016-05-25
Vergaderjaar 2015-2016