Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-05-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34059-12".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-05-19
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Oskam over het zes maanden later implementeren van het KEI-project
Dossiernummer 34059
Dossiertitel Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht
Identifier kst-34059-12
Indiener P. Oskam
Ondernummer 12
Onderwerp Recht | Rechtspraak
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-05-20
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht; Motie; Motie van het lid Oskam over het zes maanden later implementeren van het KEI-project
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2014-2015