Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-04-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34041-10".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van het lid Jan Vos dat regelt dat provincies en gemeenten een adviesrecht krijgen bij het verlenen van een vergunning en het goedkeuren van een winningsplan
Dossiernummer 34041
Dossiertitel Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178)
Identifier kst-34041-10
Indiener J.C. (Jan) Vos
Ondernummer 10
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-04-16
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Amendement
Taal nl
Titel Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178); Amendement; Amendement van het lid Jan Vos dat regelt dat provincies en gemeenten een adviesrecht krijgen bij het verlenen van een vergunning en het goedkeuren van een winningsplan
Uitgiftedatum 2015-04-15
Vergaderjaar 2014-2015