Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-11-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34035-43".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-11-05
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Mohandis c.s. over een kader voor uitkeringen uit het profileringsfonds
Dossiernummer 34035
Dossiertitel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet studievoorschot hoger onderwijs)
Identifier kst-34035-43
Indiener M. Mohandis
Indiener P.J. Duisenberg
Indiener J.F. Klaver
Indiener P.H. van Meenen
Ondernummer 43
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-11-06
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet studievoorschot hoger onderwijs); Motie; Motie van het lid Mohandis c.s. over een kader voor uitkeringen uit het profileringsfonds
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2014-2015