Kamerstukken in dossier 34035

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (17 kB)

  Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet studievoorschot hoger onderwijs); Brief van de minister van OCW inzake besteding opbrengsten leenstelsel en stand van zaken kwaliteitsafspraken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-11-2019 2019-2020 Kamerstuk 34035, nr. AH Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet studievoorschot hoger onderwijs); Brief van de minister van OCW inzake reactie op toezegging in het mondeling overleg d.d. 21 februari 2017 over geneeskundestudenten in hun coschapfase

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-09-2019 2019-2020 Kamerstuk 34035, nr. AG Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (14 kB)

  Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet studievoorschot hoger onderwijs); Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van OCW inzake beantwoording vervolgvragen inzake besluit kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-12-2018 2018-2019 Kamerstuk 34035, nr. AF Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (31 kB)

  Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet studievoorschot hoger onderwijs); Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van OCW inzake beantwoording vragen ontwerp van het Besluit kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-11-2018 2018-2019 Kamerstuk 34035, nr. AE Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (79 kB)

  Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet studievoorschot hoger onderwijs); Brief van de minister van OCW inzake ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 i.v.m. Besluit kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-10-2018 2018-2019 Kamerstuk 34035, nr. AD Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet studievoorschot hoger onderwijs); Brief inzake Toezegging T02061 - kwalitatief monitoren studievoorschot

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-09-2017 2016-2017 Kamerstuk 34035, nr. AC Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (13 kB)

  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten in verband met de uitvoering van diverse maatregelen, aangekondigd in de Strategische Agenda Hoger onderwijs, Onderzoek en Wetenschap (Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs); Verslag van een schriftelijk overleg inzake aanvullende vragen monitoring studievoorschot

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-08-2017 2016-2017 Kamerstuk 34035, nr. AB Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1814 kB)

  Monitor Beleidsmaatregelen 2016-2017

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  01-06-2017 2016-2017 34035, nr. AA Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1063 kB)

  Keuzemotieven van minderjarige mbo ers en het studentenreisproduct

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  01-06-2017 2016-2017 34035, nr. AA Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (60 kB)

  Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet studievoorschot hoger onderwijs); Brief inzake aanbieding tweede monitorrapportage studievoorschot aan de Eerste Kamer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-06-2017 2016-2017 Kamerstuk 34035, nr. AA Eerste Kamer der Staten-Generaal