Kamerstukken in dossier 34035

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet studievoorschot hoger onderwijs); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-09-2014 2014-2015 Kamerstuk 34035, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet studievoorschot hoger onderwijs); Amendement; Amendement van het lid Schouten dat regelt dat bij de kwijtschelding van de studieschuld voor studenten met een handicap of chronische ziekte een onderscheid wordt gemaakt tussen thuiswonende deelnemers en uitwonende deelnemers

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-10-2014 2014-2015 Kamerstuk 34035, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet studievoorschot hoger onderwijs); Amendement; Amendement van het lid Schouten dat regelt dat bij de kwijtschelding van de studieschuld voor studenten met een handicap of chronische ziekte een onderscheid wordt gemaakt tussen thuiswonende deelnemers en uitwonende deelnemers

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-10-2014 2014-2015 Kamerstuk 34035, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet studievoorschot hoger onderwijs); Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-10-2014 2014-2015 Kamerstuk 34035, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet studievoorschot hoger onderwijs); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-10-2014 2014-2015 Kamerstuk 34035, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Uitvoeringstoets Dienst Uitvoering Onderwijs wetsvoorstel studievoorschot

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-10-2014 2014-2015 Kamerstuk 34035, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Audit KPMG uitvoeringstoets wetsvoorstel studievoorschot hoger onderwijs

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-10-2014 2014-2015 Kamerstuk 34035, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet studievoorschot hoger onderwijs); Amendement; Amendement van het lid Schouten waarmee de voorgestelde wijziging van artikel 2.6 van de WHW wordt geschrapt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-10-2014 2014-2015 Kamerstuk 34035, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet studievoorschot hoger onderwijs); Amendement; Amendement van het lid Bisschop over het laten vervallen van de mogelijkheid om bij of krachtens algemene maatregel van bestuur andere dan de expliciet in de wet vastgelegde maatstaven te hanteren

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-10-2014 2014-2015 Kamerstuk 34035, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet studievoorschot hoger onderwijs); Amendement; Amendement van het lid Van Meenen c.s. dat regelt dat naast het bij dit wetsvoorstel geïntroduceerde instemmingsrecht voor de medezeggenschap op de hoofdlijnen van de begroting, het huidige adviesrecht op de begroting behouden blijft

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-11-2014 2014-2015 Kamerstuk 34035, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal