Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-03-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34016-13".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van de leden Gesthuizen en Schouw waarin de aanscherping van het overgangsrecht wordt teruggedraaid
Dossiernummer 34016-(R2036)
Dossiertitel Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verruiming van de mogelijkheden voor het ontnemen van het Nederlanderschap bij terroristische misdrijven
Identifier kst-34016-13
Indiener S.M.J.G. Gesthuizen
Indiener A.G. Schouw
Ondernummer 13
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Terrorisme
Onderwerp Migratie en integratie | Nederlanderschap
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-03-09
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Amendement
Taal nl
Titel Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verruiming van de mogelijkheden voor het ontnemen van het Nederlanderschap bij terroristische misdrijven; Amendement; Amendement van de leden Gesthuizen en Schouw waarin de aanscherping van het overgangsrecht wordt teruggedraaid
Uitgiftedatum 2015-03-09
Vergaderjaar 2014-2015