Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-11-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34002-62".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-11-12
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Groot en Bashir over tegengaan van fiscaal gedreven emigratie
Dossiernummer 34002
Dossiertitel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015)
Identifier kst-34002-62
Indiener V.A. Groot
Indiener F. Bashir
Ondernummer 62
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-11-13
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015); Motie; Motie van de leden Groot en Bashir over tegengaan van fiscaal gedreven emigratie
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2014-2015