Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-11-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34000-VII-29".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-11-10
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Uitstel toezending reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken om een reactie op de gebeurtenissen in Haaksbergen
Dossiernummer 34000-VII
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015
Identifier kst-34000-VII-29
Indiener R.H.A. Plasterk
Ondernummer 29
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-11-18
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015; Brief regering; Uitstel toezending reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken om een reactie op de gebeurtenissen in Haaksbergen
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2014-2015