Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-11-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34000-VI-45".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-11-26
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Berndsen-Jansen c.s. over onderzoek naar de verhouding tussen boa's, particuliere recherchebureaus en politie
Dossiernummer 34000-VI
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015
Identifier kst-34000-VI-45
Indiener M.A. Berndsen-Jansen
Indiener G.J.M. Segers
Indiener C.J.E. Kooiman
Ondernummer 45
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-11-27
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015; Motie; Motie van het lid Berndsen-Jansen c.s. over onderzoek naar de verhouding tussen boa's, particuliere recherchebureaus en politie
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2014-2015