Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-06-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34000-I-11".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-533449
Bijlage blg-541137
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-06-19
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Kabinetsstandpunt bij het evaluatierapport van de begroting van de Koning
Dossiernummer 34000-I
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2015
Identifier kst-34000-I-11
Indiener M. (Mark) Rutte
Ondernummer 11
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-06-22
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2015; Brief regering; Kabinetsstandpunt bij het evaluatierapport van de begroting van de Koning
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2014-2015