Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-02-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34000-A-57".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-02-23
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Reactie op de motie van de leden Visser en Hoogland over de verdubbeling van het traject van Zuidbroek naar Appingedam van de N33 (Kamerstuk 34000 A, nr. 23)
Dossiernummer 34000-A
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015
Identifier kst-34000-A-57
Indiener M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Ondernummer 57
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-02-26
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015; Brief regering; Reactie op de motie van de leden Visser en Hoogland over de verdubbeling van het traject van Zuidbroek naar Appingedam van de N33 (Kamerstuk 34000 A, nr. 23)
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2014-2015