Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-11-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34000-A-41".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-11-26
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van het lid Dik-Faber waarmee uit het budget voor kleine stations € 6,4 mln beschikbaar wordt gesteld voor het station Berkel-Enschot tussen Tilburg en Den Bosch
Dossiernummer 34000-A
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015
Identifier kst-34000-A-41
Indiener R.K. Dik-Faber
Ondernummer 41
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-11-27
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015; Amendement; Amendement van het lid Dik-Faber waarmee uit het budget voor kleine stations € 6,4 mln beschikbaar wordt gesteld voor het station Berkel-Enschot tussen Tilburg en Den Bosch
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2014-2015