Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-07-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34000-62".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-544297
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-07-02
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Spoedeisende wetsvoorstellen tweede helft 2015 dan wel eerste kwartaal 2016
Dossiernummer 34000
Dossiertitel Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën
Identifier kst-34000-62
Indiener G.A. van der Steur
Ondernummer 62
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-07-07
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Brief regering; Spoedeisende wetsvoorstellen tweede helft 2015 dan wel eerste kwartaal 2016
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2014-2015