Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-09-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34000-36".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Harbers c.s. over de Tweede Kamer vooraf betrekken bij beleidsdoorlichtingen
Dossiernummer 34000
Dossiertitel Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën
Identifier kst-34000-36
Indiener M.G.J. Harbers
Indiener E. Dijkgraaf
Indiener C.J. Schouten
Indiener Y.J. van Hijum
Indiener H. Nijboer
Indiener W. Koolmees
Ondernummer 36
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-09-26
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Motie; Motie van het lid Harbers c.s. over de Tweede Kamer vooraf betrekken bij beleidsdoorlichtingen
Uitgiftedatum 2014-09-25
Vergaderjaar 2014-2015