34 000 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 36 MOTIE VAN HET LID HARBERS C.S.

Voorgesteld 25 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat financiële verantwoording van elke euro belastinggeld aan de Kamer belangrijk is en daarom elk beleidsartikel één keer per vier tot zeven jaar goed moet worden doorgelicht;

constaterende dat de Kamer bij beleidsdoorlichtingen tot nu toe alleen achteraf betrokken is;

verzoekt de regering om, met ingang van 1 januari 2015 de Tweede Kamer voorafgaand aan de start van een beleidsdoorlichting te informeren over de opzet en vraagstelling en de Tweede Kamer de mogelijkheid te geven invloed uit te oefenen op de opzet en vraagstelling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Harbers

Koolmees

Nijboer

Van Hijum

Schouten

Dijkgraaf

Naar boven