Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-09-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34000-10".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-09-18
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Samsom c.s. over maximaal ondersteunen van initiatieven die de werkgelegenheid in de regio op peil houden
Dossiernummer 34000
Dossiertitel Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën
Identifier kst-34000-10
Indiener D.M. Samsom
Indiener C.G. van der Staaij
Indiener A. Slob
Ondernummer 10
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-09-19
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Motie; Motie van het lid Samsom c.s. over maximaal ondersteunen van initiatieven die de werkgelegenheid in de regio op peil houden
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2014-2015