Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-06-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33997-164".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-06-09
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken MH17
Dossiernummer 33997
Dossiertitel Vliegramp MH17
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-33997-164
Indiener S.A.M. Kaag
Ondernummer 164
Onderwerp Verkeer | Luchtvaart
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Rampen
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-06-18
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vliegramp MH17; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken MH17
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2020-2021