Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-02-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33997-150".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-02-12
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Stand van Zaken in het MH17-dossier (februari 2020)
Dossiernummer 33997
Dossiertitel Vliegramp MH17
Identifier kst-33997-150
Indiener F.B.J. Grapperhaus
Ondernummer 150
Onderwerp Verkeer | Luchtvaart
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Rampen
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-02-20
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vliegramp MH17; Brief regering; Stand van Zaken in het MH17-dossier (februari 2020)
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2019-2020