Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-201633992-(R2034) nr. D

33 992 (R2034) Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113)

33 990 Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)

D1 MOTIE VAN HET LID VAN DIJK C.S.

Voorgesteld 12 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering ook in haar buitenlands beleid voortvarend aan de slag wil met het bevorderen van inclusie van mensen met een beperking;

voorts constaterende, dat de bescherming van de rechten van mensen met een beperking niet tot de mensenrechtenprioriteiten behoort, zoals geformuleerd in de beleidsbrief «Respect en recht voor ieder mens» uit 2013;

overwegende, dat in vele landen systematische discriminatie, verwaarlozing en mishandeling van gehandicapten plaatsvindt;

verzoekt de regering om de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap ook aan te grijpen om de bescherming van de rechten van mensen met een beperking aan te merken als één van de prioriteiten van het Nederlandse mensenrechtenbeleid en de Kamer daarover nader te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dijk

Ganzevoort

Teunissen

Kuiper

Don

Schalk


X Noot
1

Letter D heeft alleen betrekking op wetsvoorstel 33 992 (R2034).