Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633990 nr. 52

33 990 Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)

33 992 (R2034) Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113)

Nr. 52 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN VOORTMAN

Voorgesteld 14 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het amendement van het lid Van Dijk c.s. «algemene toegankelijkheid» beoogt en dat de beoordeling hiervan bij het College voor de Rechten van de Mens komt te liggen;

constaterende dat dit naar alle waarschijnlijkheid een extra belasting voor het College voor de Rechten van de Mens zal betekenen;

verzoekt de regering, te onderzoeken welke middelen het College voor de Rechten van de Mens nodig heeft om deze taak naar behoren uit te voeren, en hiervoor de benodigde middelen beschikbaar te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Voortman