Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633990 nr. 39

33 990 Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169

33 992 Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113)

Nr. 39 MOTIE VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN VOORTMAN

Voorgesteld 14 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat de regering dient te streven naar een inclusieve samenleving;

constaterende dat er een plan van aanpak over de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking wordt ontwikkeld, maar dat in dit plan van aanpak geen concrete doelstellingen of een concreet tijdpad gegeven worden;

overwegende dat concrete stappen nodig zijn om de inclusieve samenleving werkelijkheid te laten worden;

verzoekt de regering, concrete doelstellingen en een tijdpad op te nemen in het plan van aanpak, hier tevens een stappenplan bij op te stellen en het vernieuwde plan van aanpak aan de Kamer toe te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Otwin van Dijk

Voortman