Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633990 nr. 38

33 990 Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169

33 992 Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113)

Nr. 38 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 14 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het facultatief protocol onlosmakelijk met het voorliggende verdrag verbonden is;

constaterende dat de regering het facultatief protocol nog niet heeft ondertekend;

verzoekt de regering, het facultatief protocol spoedig te ondertekenen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven