Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-04-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33979-119".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Dik-Faber over nadere criteria voor afgeroomde rechten uit de fosfaatbank
Dossiernummer 33979
Dossiertitel Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij)
Identifier kst-33979-119
Indiener R.K. Dik-Faber
Ondernummer 119
Onderwerp Landbouw | Dieren
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-04-15
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij); Motie; Motie van het lid Dik-Faber over nadere criteria voor afgeroomde rechten uit de fosfaatbank
Uitgiftedatum 2016-04-14
Vergaderjaar 2015-2016