Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-11-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33975-11".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-11-13
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van het lid Karabulut over het vastleggen van de taaltoets bij algemene maatregel van bestuur
Dossiernummer 33975
Dossiertitel Wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan die wet (Wet taaleis WWB)
Identifier kst-33975-11
Indiener S. Karabulut
Ondernummer 11
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Sociale zekerheid | Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Onderwerp Cultuur en recreatie | Cultuur
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-11-13
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan die wet (Wet taaleis WWB); Amendement; Amendement van het lid Karabulut over het vastleggen van de taaltoets bij algemene maatregel van bestuur
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2014-2015