Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-02-2016 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33962-I".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-02-16
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Eindverslag
Dossiernummer 33962
Dossiertitel Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)
Identifier kst-33962-I
Ondernummer I
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-02-16
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Eindverslag
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2015-2016