Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-11-2015 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33962-B".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van de deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel Omgevingswet (33962)
Dossiernummer 33962
Dossiertitel Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)
Identifier kst-33962-B
Ondernummer B
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-11-17
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Verslag
Taal nl
Titel Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Verslag van de deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel Omgevingswet (33962)
Uitgiftedatum 2015-11-17
Vergaderjaar 2015-2016