Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-05-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33897-2".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-05-15
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Van Gerven c.s. over bevorderen van de totstandkoming van een onderzoeks- en behandelcentrum
Dossiernummer 33897
Dossiertitel Burgerinitiatief "Ziekte van Lyme"
Identifier kst-33897-2
Indiener H.P.J. van Gerven
Indiener R.J. Klever
Indiener L.G.J. Voortman
Indiener A.G. Wolbert
Indiener P.A. (Pia) Dijkstra
Indiener A.C.L. (Arno) Rutte
Indiener H.G.J. Bruins Slot
Ondernummer 2
Onderwerp Zorg en gezondheid | Gezondheidsrisico's
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-05-16
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Burgerinitiatief "Ziekte van Lyme"; Motie; Motie van het lid Van Gerven c.s. over bevorderen van de totstandkoming van een onderzoeks- en behandelcentrum
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2013-2014