33 897 Burgerinitiatief «Ziekte van Lyme"

Nr. 2 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN C.S.

Voorgesteld 15 mei 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

spreekt haar waardering uit voor het burgerinitiatief van de Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten;

overwegende dat de kennis over de behandeling, diagnostiek en voorlichting van Lyme gebundeld moet worden;

overwegende dat er in Nederland al medische centra zijn die zich hebben toegelegd op de diagnose en behandeling van de ziekte van Lyme;

verzoekt de regering, uitvoering te geven aan het burgerinitiatief Lyme door de totstandkoming van een lymeonderzoeks- en behandelcentrum te bevorderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Bruins Slot

Rutte

Pia Dijkstra

Wolbert

Voortman

Klever

Naar boven