Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-08-2017 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33891-T".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2017-08-14
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Brief inzake brede voortgang onafhankelijke clientondersteuning Wmo-Wlz
Dossiernummer 33891
Dossiertitel Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)
Identifier kst-33891-T
Ondernummer T
Onderwerp Zorg en gezondheid | Verzekeringen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-08-30
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Brief inzake brede voortgang onafhankelijke clientondersteuning Wmo-Wlz
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2016-2017