Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433861 nr. 8

33 861 Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen

Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 juni 2014

Hierbij bied ik u, zoals verzocht in het verslag van de vaste commissie van Veiligheid en Justitie van 31 maart jl. (Kamerstuk 33 861, nr. 5), het verslag van de Werkgroep Stevens inzake disciplinaire maatregelen jegens rechters aan1.

Dit was onbedoeld niet bijgevoegd bij de nota naar aanleiding van het verslag die op 28 mei jl. aan u is verzonden (Kamerstuk 33 861, nr. 6).

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl