Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633852-(R2023) nr. 10

33 852 (R2023) Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen

27 570 (R1672) Voorstel van rijkswet van het lid Van Laar tot wijziging van de artikelen 14 en 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (beperken van de mogelijkheid een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoe)

32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet)

Nr. 10 BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE STATEN VAN ARUBA

Ontvangen 24 mei 2016

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Oranjestad, 18 mei 2016

Geachte collega,

De Staten van Aruba hebben besloten om, gebruikmakend van de mogelijkheid die artikel 17 van het Statuut voor het Koninkrijk biedt, bijzondere gedelegeerden af te vaardigen voor de behandeling van de Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen (Kamerstuk 33 852 (R2023)), het voorstel van rijkswet houdende bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) (Kamerstuk 32 415 (R1915)), en het voorstel van rijkswet van het lid Van Laar tot wijziging van de artikelen 14 en 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (beperken van de mogelijkheid een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoe) (Kamerstuk 27 570 (R1672)).

Voor de behandeling van bovengenoemde rijkswetten worden vier bijzondere gedelegeerden afgevaardigd, te weten de leden mevr. D.G. de Sousa-Croes, en de heren G.R. Herde, J.E. Thijsen, en A.C.G. Bikker.

In vertrouwen u voldoende te hebben geïnformeerd, verblijf ik,

Hoogachtend,

De Voorzitter van de Staten van Aruba, M.J. Lopez-Tromp