Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-03-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33841-42".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-03-17
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van de leden Siderius en Van Gerven dat voorziet in een recht op zorg en individuele voorzieningen
Dossiernummer 33841
Dossiertitel Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)
Identifier kst-33841-42
Indiener T.E. Siderius
Indiener H.P.J. van Gerven
Ondernummer 42
Onderwerp Bestuur | Gemeenten
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-03-18
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015); Amendement; Amendement van de leden Siderius en Van Gerven dat voorziet in een recht op zorg en individuele voorzieningen
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2013-2014