Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-01-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33841-3".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-278646
Bijlage blg-278647
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-01-13
Documentstatus Opgemaakt
Documenttitel Memorie van toelichting
Dossiernummer 33841
Dossiertitel Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)
Identifier kst-33841-3
Indiener M.J. van Rijn
Ondernummer 3
Onderwerp Bestuur | Gemeenten
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-01-15
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Type kamerstuk Overig
Vergaderjaar 2013-2014